Innkalling til årsmøte i Enebakk idrettsforening 23. juni 2021

Postet av Enebakk Idrettsforening den 16. Jun 2021

Styret i Enebakk idrettsforening innkaller herved til årsmøte i idrettsforeningen.


Som følge av usikkerhet rundt hvor mange som kan møtes som følge av korona-restriksjoner har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post.


Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Årsmøte 2021» innen utgangen av 23. juni 2021

I e-posten må det fremkomme tydelig 

  • Navn på den stemmeberettigede 
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget. 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 25. 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettsider, se https://www.enebakkif.no/p/61529/sakspapirer-2021


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no 


Med vennlig hilsen Styret i Enebakk idrettsforening 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.